meer over ZZPHoera home

Inschrijven bij ZZPhoera. Alle velden zijn verplicht!

naam vlgns KvK (40):
adres(40):
postcode/plaats (40):
--0--
inlognaam (10):
inlogcode (10):
1ste gebruikersnaam (2):
Aantal licenties:
E-mail (40):

Alles ingevuld?

 

Hier kan je inschrijven voor het gebruik van ZZPhoera.nl, met gratis een maand op proef.

Per urenschrijver heb je een licentie nodig, medewerkers maken kosteloos gebruik van het systeem.

Je betaalt per licentie (urenschrijver) € 10,- excl. BTW per maand via automatische incasso, ingaande op de 1ste van de maand volgend op de dag van ontvangst van het ondertekende contract.

Als je dmv van je laatste aanslag inkomstenbelasting kan aantonen dat dat je geen inkomstenbelasting betaalt krijg je 50% korting (lak je belastbaar inkomen weg, dat gaat mij niets aan!).

Je kan op ieder gewenst moment het contract beëindigen of wijzigen.

Als je op schrijf in drukt wordt er een database voor je aangemaakt en kan je, na inloggen, een contract en machtiging afdrukken en ondertekenen.

Dit kun je binnen een maand aan SNAPA verzenden. Als het contract niet is ontvangen word je geacht niet te willen inschrijven en vervalt de database automatisch.